Tertib Dakwah.

Bismillah.

Maha suci allah & selawat serta salam pada junjungan besar Muhammad saw, keluarga juga sahabat baginda.  Alhamdulillah. Syukur atas segala apa yang dikurniakan. Dua puluh lapan usul tertib dalam dakwah dan tabligh sepertimana yang terdapat dalam buku Panduan Khuruj Fi Sabilillah, Ustadz Muhammad Qosim At-Timori, Jahabersa, cetakan 2003. Di Malaysia, disebut dua belas usul kerana di dalam muzakarah usul atau tertib ini, hanya memerhatikan dua belas usul pertama dan kelazimannya, 16 usul akan dimuzakarahkan.

Ada dua puluh lapan tertib yang harus dipatuhi oleh setiap da’ie ketika keluar di jalan Allah, iaitu;

1. Empat perkara yang diperbanyakkan;

 • Dakwah ilallah – Dakwah ijtima’i, dakwah infradi, dakwah umumi dan dakwah khususi.
 • Ta’lim wal ta’lum – Ta’lim infradi, ta’lim ijtimai, halaqah tajwid, fadhilah amal dan muzakarah sifat-sifat sahabat.
 • Zikir dan Ibadah – Zikir: membaca Subhanallah, wal hamdulillah, walaa ilaaha illallah, wallahu akbar; selawat, istighfar dan tilawah Al-Quran. Ibadah: Ibadah fardhu, wajib, sunat dan mustahab.
 • Khidmat – Khidmat kepada diri sendiri, rombongan jemaah, kariah kampung dan amir jemaah.

2. Empat perkara yang dikurangkan;

 • Kurangkan masa makan dan minum.
 • Kurangkan masa tidur dan rehat.
 • Kurangkan percakapan yang sia-sia.
 • Kurangkan masa di luar masjid.

3. Empat perkara yang ditinggalkan;

 • Ishraaf (perbuatan boros atau membazir).
 • Berharap (dalam hati) kepada makhluk.
 • Meminta kepada makhluk.
 • Menggunakan barang orang lain tanpa izin.

4. Empat perkara yang tidak boleh disentuh;

 • Perbedaan aqidah.
 • Khilafiah/ mazhab.
 • Politik, aib masyarakat, pangkat serta derma.
 • Berdebat (mujadalah).

5. Empat perkara yang dijaga;

 • Mengutamakan amal ijtima’i daripada amal infradi.
 • Kehormatan masjid.
 • Ketaatan kepada amir jemaah.
 • Sabar dan tahamul (ketahanan dalam menghadapi ujian).

6. Empat perkara yang dijauhkan;

 • Tankish (merendahkan).
 • Tankind (mengkritik).
 • Tardid (menafikan atau menolak sama sekali).
 • Taqobul (membanding-bandingkan).

7. Empat pilar (tiang/ dasar) agama;

 • Ahli dakwah (tabligh, da’ie, juru dakwah).
 • Tadris (para ulama, pengasuh/mudir pondok pesantren/ madrasah, majlis ta’lim).
 • Kanka (mursyid, ahli tareqat) dan
 • Musanif (para pengarang kitab).

~ by karmatunk on December 14, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: